Uudenmaan Kuivauspalvelu Oy - Sienitie 9 B, 00760 Helsinki

Kosteuskatselmus

Epäillyn vahingon pintakosteustarkastus suoritetaan pinnoitteita rikkomatta.

Menetelmää käytetään, kun pinnoitteisiin ei voida tehdä reikiä, mm. märkätiloissa tai akuuttien vuotovahinkojen kastuneiden alueiden määrittämiseksi. Katselmuksesta laaditaan kirjallinen raportti.