Uudenmaan Kuivauspalvelu Oy - Sienitie 9 B, 00760 Helsinki

Tapahtuneen vahingon laajuuden ja kastuneiden rakenteiden selvitys purettavien ja kuivattavien alueiden määrittämiseksi.

Kartoituksessa käytämme tarvittaessa lämpö- ja viemärikameraa esim. lattialämmityskaapelien tai viemärivuotojen paikallistamiseksi. Kartoituksesta laaditaan kirjallinen raportti pohjakuvineen.

Epäillyn vahingon pintakosteustarkastus suoritetaan pinnoitteita rikkomatta.

Menetelmää käytetään, kun pinnoitteisiin ei voida tehdä reikiä, mm. märkätiloissa tai akuuttien vuotovahinkojen kastuneiden alueiden määrittämiseksi. Katselmuksesta laaditaan kirjallinen raportti.

Kuivaamme rakenteet ajanmukaisella kuivauskalustollamme riippuen kohteesta ja kokonaistilanteesta.

Käytössämme on tila/ilmankuivaimia, levykuivaimia sekä rakennekuivaimia.
Lisäksi meillä on lämpösauvoja esim. massiivitiiliseinien kuivaamiseksi.

Rakennekosteuden mittaukset porarei´istä ja/tai näytepalamenetelmällä pinnoituskelpoisuuden määrittämiseksi esim. uudiskohteissa.

Tarkastamme taloyhtiöiden kylpyhuoneiden kunnon. Kylpyhuoneiden kartoituksella saadaan selville mahdolliset kosteusvaurioriskit, pienviat ja puutteellisuudet.  

Kyseinen kylpyhuoneiden kartoitus antaa taloyhtiöille olennaista tietoa mahdollisista kylpyhuoneiden saneeraustarpeista PTS-suunnitelmaa varten.

Käytössämme on vesi-imurit, pumput ja muut tarvittavat välineet akuuttien vuotovahinkojen aiheuttamiin irtoveden poistoihin.

Vahinkoon liittyvät purkutyöt ennen rakenteiden kuivausta sekä tarvittava korjausrakentaminen.

Pääsääntöisesti korjaustyöt suoritetaan aliurakointina.